Termeni si conditii

Termenii și condițiile generale de vânzare (în cele ce urmează TCGV) se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către SC Jollycontor Impex S.R.L., prin intermediul magazinului virtual www.jollycluj.ro către Cumpărător

În acest TCGV, următorii termeni vor însemna:

"Cumpărător": consumator, persoana juridică (firmă), companie sau altă entitate juridică care emite o Comandă;
"Consumator": orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale; 
"Vânzător": societatea comercială Jollycontor Impex SRL, având sediul social în Cluj Napoca, str.Parcul Feroviarilor nr. 17, jud.Cluj, punct de lucru și showroom în Cluj Napoca, str.Parcul Feroviarilor nr.17, înregistrată la registrul comerțului sub nr.J12/4044/1994, CUI RO6588822;
"Bunuri și Servicii": orice produs, echipament, material și/sau parte a acestora, sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă sau privitoare în alt mod la acestea, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului;
"Comanda": un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.
"Contract": o Comandă confirmată de către Vânzător;
"Drepturi de proprietate Intelectuală" (în cele ce urmează DPI): toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus;
"Specificații": toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în comandă;

1.DOCUMENTE CONTRACTUALE
(1) Prin lansarea unei Comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menționat, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.
Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:
a. Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice
b. Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)
c. Termeni și condiții
Dacă Vânzătorul confirmă Comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea Comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.
Confirmarea Comenzii se face telefonic sau electronic (e-mail).
(2) Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

2. EXTINDEREA OBLIGAȚIILOR VÂNZĂTORULUI
a. Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;
b. Informațiile prezentate pe site-urile vânzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete, însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

3. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA
Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

4. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ (DPI)
Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător.
De asemenea, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea Jollycontor Impex SRL și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

5. CONFIDENȚIALITATE - PUBLICITATE
(1) Informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător, Vânzătorului vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului / Comenzii și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris al Vânzătorului și după obținerea unui angajament de confidențialitate din partea celui care le primește.
(2) Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comandă, fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

6. LIVRARE, TERMENE
(1) Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile și Serviciile  către Cumpărător, sau să ofere posibilitatea ridicării acestora de către Cumpărător, din showroom-ul Jollycontor Impex, conform opțiunii Cumpărătorului.
(2) Livrarea se realizează pe teritoriul României, cu flota de autovehicule ale Vânzătorului sau curierat rapid.
(3) Cu excepţia cazului în care părţile au convenit altfel cu privire la momentul livrării, Vânzătorul livrează produsele transferând posesia fizică sau controlul asupra produselor către cumpărător, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, în decurs de cel mult 30 de zile de la încheierea contractului. În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării.
(4) În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii.
(5) În cazul în care Vânzătorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a livra produsele în momentul convenit cu cumpărătorul sau în termenul stabilit la alin. (3), Cumpărătorul îi solicită să efectueze livrarea într-un termen suplimentar, corespunzător circumstanţelor. În cazul în care Vânzătorul nu livrează produsele în termenul suplimentar respectiv, Cumpărătorul are dreptul, după caz, la rezoluţiunea sau rezilierea contractului.
(6) La rezoluţiunea sau, după caz, la rezilierea contractului, Vânzătorul rambursează fără întârzieri nejustificate toate sumele plătite în temeiul contractului de către Cumpărător şi în decurs de cel mult 7 zile de la data la care acesta a comunicat Vânzătorului decizia sa de terminare a contractului.
(7) Transportul este gratuit pentru valori mai mari de 1200 lei, TVA inclus.

7. FACTURARE - PLĂȚI
(1) Prețurile produselor și serviciilor afișate în cadrul site-ului www.jollycluj.ro includ  TVA conform legii în vigoare.
(2) Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare.
(3) În cazul în care Cumpărătorul întârzie din vina sa plata mărfurilor în termenul prevăzut în factura emisă de Vânzător este obligat la plata unei penalități de 0,5% pe zi din suma datorată.

8. PREȚ DERIZORIU
(1) Vânzătorul face tot posibilul să furnizeze informații corecte despre prețul și caracteristicile bunurilor. E posibil ca unele prețuri să fie eronate. În cazul înregistrării unei Comenzi cu un preț derizoriu, Vânzătorul are dreptul să anuleze comanda Cumpărătorului.

9. RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI
(1) Riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor este transferat Cumpărătorului în momentul în care acesta sau o parte terţă desemnată de acesta, alta decât transportatorul, intră în posesia fizică a produselor.
Cu toate acestea, riscul este transferat Cumpărătorului în momentul livrării produselor către transportator, dacă transportatorul a fost însărcinat de către Cumpărător să transporte produsele, iar această opţiune nu a fost oferită de către Vânzător, fără a aduce atingere drepturilor Cumpărătorului faţă de transportator. (2) Cumpărătorul se obligă să verifice integritatea mărfii la primirea acesteia (sub semnătură), indiferent de mijlocul de transport folosit de Vânzător. Dacă marfa este preluată de către Cumpărător, fără verificarea integrității acesteia, aceasta nu mai poate fi returnată ulterior Vânzătorului.

10. ACCEPTARE
(1) Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele și Serviciile.

11. DREPTUL DE RETRAGERE (aplicabil exclusiv consumatorului)
(1) Consumatorul are dreptul să notifice în scris vânzătorului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului. 
(2) Marfa se returnează în forma sa originală, într-un ambalaj corespunzător și echivalent cu cel original (dar nu obligatoriu cel original), fără a fi deteriorată sub nicio formă, împreună cu factura, pe adresa sediului din Cluj Napoca, Parcul Feroviarilor nr.17, jud.Cluj. Dacă la recepția din partea Vânzătorului se constată lipsuri, urme de uzură, urme de deteriorare, Vânzătorul are dreptul să nu accepte returul mărfii.
(3) Returul se poate realiza prin flota de autovehicule ale Vânzătorului (dacă locația consumatorului se află în zona de livrare a Vânzătorului), prin curierat rapid, sau predare personală.
(4) Costurile de transport pentru marfa returnată indiferent de modalitate (prin flota proprie a Vânzătorului, curierat rapid, sau predare personală) se suportă de Consumator.
(5) Vânzătorul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului, dacă produsul a fost returnat și recepționat de Vânzător.
(6) Vânzătorul poate amâna rambursarea până la data recepţionării produselor care au făcut obiectul vânzării.

12. GARANȚII
(1) Toate produsele comercializate de către site-ul www.jollycluj.ro, cu excepția celor resigilate, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi (excepție produsele resigilate – utilizate pentru expunere), în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.
(2) În cazul produselor vândute și livrate de Jollycontor, certificatele de garanție fie sunt emise direct de producător, în cazul în care acesta are o rețea de service națională, fie sunt emise de către Jollycontor.

13. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII
(1) Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului, în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier, sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

14. RĂSPUNDERE
(1) Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricăreia din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.

15. FORȚA MAJORĂ
Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

16. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA
Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Jollycontor și utilizatori / clienți / cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.